středa 16. prosince 2009

Přehlednost příběhu

Intenzivní práce v průběhu semestru se vyplatila. Na prosincových konzultacích jsme se tak mohli zabývat prezentací a detaily, které pomohou sdělit hlavní myšlenku projektu i náhodným kolemjdoucím.
Vizualizace Andrey Kubné už mluví sama za sebe.

úterý 1. prosince 2009

Virtuální reality

Zhruba polovina návrhů důsledně využívá linearity koryta i pro organizaci vnitřního prostoru. Zážitek z takového prostoru je ale skoro nemožné interpretovat na několi málo vizualizacích, řezech, půdorysech nebo diagramech. Některé návrhy, jako je například půl kilometru dlouhá galerie/rampa tak budou prezentovány za pomoci virtuální reality.
I když jsme zatím na začátku a i když mohou být některé detaily, textury nebo efekty nedokonalé a i když máte samopal, nahání půlnoční procházka hřbitovem husí kůži.

středa 28. října 2009

Výroba prvního modelu - prototypu - je v plném proudu. Ukazují se první prostorové záludnosti, které nebyly v půdorysech a v řezech vidět.

čtvrtek 15. října 2009

Výroba modelu

Letošní zadání představuje značnou výzvu na prostorovou představivost studentů. Prudce se svažující, zahnuté a dlouhé koryto se zařezává do okolního terénu, a komplikuje tak jakékoli zjednodušení v případném fyzickém modelu. Z toho důvodu jsme se společně se studenty rozhodli, že využijeme relativně přesnou a metodu 3D tisku.
Modely vytisklé ze sádrového prášku jsou poměrně křehké a je nutné je ručně napustit epoxidovou pryskyřicí.

Pečlivé vyčištění stětečkěm.

Napouštění pryskyřicí.

Napuštěná část je daleko pevnější.

pondělí 28. září 2009

Zadání pro podzimní semestr roku 2009

Město Karlovy Vary je vystavěno v údolí kolem řeky, která protéká mezi zalesněnými kopci. Město je krásné a maximálně těží ze svého přírodního rámce. Zvláštností v jeho urbanistické struktuře jsou fascinující betonová koryta lanových drah spojující centrum (řeku) s vrcholy kopců. Tyto jizvy na úbočích kopců jsou výzvou pro nové definování možného rozvoje města. Pro letošní atelier jsme vybrali betonové koryto vedoucí z centra (od řeky) na poutní místo „Tři kříže“. Koryto je dnes prázdné, někde částečně zasypané odpadem. Studenti prověří nejrůznější možnosti využití (například galerie, knihovna, filmový archiv, multikino, hřbitov nebo věznice).

Cílem je prověřit a navrhnout do betonového koryta nový objekt, který by dal tomuto místu nový smysl. Funkční náplň bude odpovídat potřebám místa a vycházet z analýzy. Každý student a každá studentka má možnost ve svém projektu prověřit vlastní alternativu.