pondělí 28. září 2009

Zadání pro podzimní semestr roku 2009

Město Karlovy Vary je vystavěno v údolí kolem řeky, která protéká mezi zalesněnými kopci. Město je krásné a maximálně těží ze svého přírodního rámce. Zvláštností v jeho urbanistické struktuře jsou fascinující betonová koryta lanových drah spojující centrum (řeku) s vrcholy kopců. Tyto jizvy na úbočích kopců jsou výzvou pro nové definování možného rozvoje města. Pro letošní atelier jsme vybrali betonové koryto vedoucí z centra (od řeky) na poutní místo „Tři kříže“. Koryto je dnes prázdné, někde částečně zasypané odpadem. Studenti prověří nejrůznější možnosti využití (například galerie, knihovna, filmový archiv, multikino, hřbitov nebo věznice).

Cílem je prověřit a navrhnout do betonového koryta nový objekt, který by dal tomuto místu nový smysl. Funkční náplň bude odpovídat potřebám místa a vycházet z analýzy. Každý student a každá studentka má možnost ve svém projektu prověřit vlastní alternativu.