úterý 16. února 2021

pátek 27. března 2020

KONZULTACE

Vážené studentky, vážení studenti,
děkujeme za rychle zpracované návrhy na nové zadání. První kolo bylo zkušební a hodnotit začneme od pondělí. Prosím o dodržení harmonogramu a požadavků na výkresy. V pondělí očekáváme tyto výkresy: 1_kresba konceptu, 2_půdorysy pater (rýsované v počítači), 3_řez (rýsovaný v počítači), 4_charakteristické pohledy (rýsované v počítači nebo rendrované), 5_perspektiva interiéru (rendrovaná), 6_perspektiva exteriéru (rendrovaná). Na čtvrtek se připravte včas a vložte 3D model věže do urbanistické situace.  Další pondělí předpokládáme odevzdání první věže. Pro představu jsem udělal vzor do mého blogu. PH

středa 25. března 2020

UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ A NOVÁ PRAVIDLA ATELIÉRU

Vážení studenti a studentky,
s ohledem na virtuální výuku bylo pro všechny upraveno zadání a pravidla fungování ateliéru. Všichni budou pracovat na jednotném objemu objektu věže. Tyto věže poté vložíme do jednotného urbanistického plánu lokality. Možná budeme (později) některé z věží propojovat  nebo i vynechávat. Hodnocení práce proběhne každé pondělí a každý čtvrtek. Vzorově navržená věž, vzory výkresů a nová  pravidla ateliéru jsou vyvěšeny podrobně na mém blogu. Sledujte prosím pravidelně /teams/ a /blog/. Podklady pro práci budeme ukládat na úložiště aplikace /teams/.  PH

čtvrtek 5. března 2020

ROHANSKÝ OSTROV - současná koordinovaná výstavba

Tématem semestru je řešení  Rohanského ostrova v Praze. Jak se má stavět současné město? Co ovlivňuje kvalitu bydlení a jak se vytváří nová městská lokalita? Cílem koordinované spolupráce mezi více ateliery je návrh jednotlivých domů s různou funkční a typologickou náplní v celé lokalitě, včetně návrhu veřejných prostranství. Celkový charakter zástavby bude koordinován podle územní studie, která slouží jako oficiální podklad pro koordinovaný rozvoj v tomto území.

Prištic Matěj

Zajaček Adam

Matuštíková Alžběta

Preis Petr

Reichlová Miriam

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

Město Elektromobility 2

Město Mladá Boleslav prochází v posledních desetiletích zásadní proměnou. Důvodem je progresivní expanze společnosti ŠKODA AUTO a její plány významně se podílet na proměně dopravních systémů směrem k udržitelnosti a ekologii.

Sdílení dopravních prostředků a přechod na bezemisní elektrické pohony přináší mnoho nových výzev pro architekty a urbanisty. Budou vznikat nové stavební typologie a koncepty urbanismu?

Každý student / studentka si vyberou jeden z konkrétních úkolů, který vychází ze současných potřeb města: stavby pro nejrůznější formy bydlení, vzdělávání a kreativní práci, most přes řeku, urbanistický koncept centra...

Kateřina Říhová

Jan Marek

čtvrtek 19. října 2017

úterý 2. února 2016

Prezetance galegionuV pondělí 25. ledna proběhla prezentace jednotlivých projektů pro galegion filmu. Hostem byl Jan Hřebejk.