středa 28. října 2009

Výroba prvního modelu - prototypu - je v plném proudu. Ukazují se první prostorové záludnosti, které nebyly v půdorysech a v řezech vidět.

čtvrtek 15. října 2009

Výroba modelu

Letošní zadání představuje značnou výzvu na prostorovou představivost studentů. Prudce se svažující, zahnuté a dlouhé koryto se zařezává do okolního terénu, a komplikuje tak jakékoli zjednodušení v případném fyzickém modelu. Z toho důvodu jsme se společně se studenty rozhodli, že využijeme relativně přesnou a metodu 3D tisku.
Modely vytisklé ze sádrového prášku jsou poměrně křehké a je nutné je ručně napustit epoxidovou pryskyřicí.

Pečlivé vyčištění stětečkěm.

Napouštění pryskyřicí.

Napuštěná část je daleko pevnější.