středa 8. prosince 2010

Lepenkové modely

Konec semetru se rychle blíží, ale vše je na dobré cestě (doporučuji nahlédnout do studentských blogů). Nakoupili jsme vlnitou lepenku, nechali jsme ji nařezat profíkama a začínáme se stavbou modelů. Jeden už je téměř hotový - chybí pouze voda a lávka/objekt.

pondělí 15. listopadu 2010

Konzultace s mostařem

Lávka je typ úlohy, která vyžaduje několik profesí už při vymýšlení konceptu a při prvních skicách. Velmi nám proto pomohla konzultace s doc. Rotterem ze stavební fakulty. Myslím, že by se podobná setkání měla opakovat daleko častěji.

středa 13. října 2010

Začátek nového semestruTrochu se zpožděním přidávám první komentář k novému semestru. Téma je objekt/most mezi pražskými Holešovicemi a Karlínem. Město Praha má řadu míst, která spolu téměř sousedí, a přesto fungují odděleně. Rozděluje je řeka, topografie nebo infrastruktura. Jedním z příkladů jsou čtvrti Holešovice a Karlín. Nabízíme k prověření jejich propojení přes Vltavu v místě ostrova Štvanice. Možnosti řešení jsou různé: most jako dům, vyhlídková lávka, přívoz, lanovka … Cílem je prověřit a navrhnout propojení obou břehů Vltavy například mostem, objektem, lávkou, přívozem nebo lanovkou.

čtvrtek 17. června 2010

Tunnel - display

Jeden z nejvíce kontroverzních projektů, které studenti dokončili letos na jaře v ateliéru, byl bez pochyby Tunnel display Magdy Novákové. Projekt zkoumá potenciál digitálních technologí ke tvorbě místa. Současný stav tunely by tedy Magda zlepšila vsazením inteligentního "počítače" dovnitř tunelu. Více viz
Magdalena Nováková - Tunnel display


úterý 8. června 2010

Obhajoba diplomových prací

Dnes od 12.00 budou Petr, Andrea a Radovan obhajovat své diplomové práce. Prezentovat se tedy bude:
Město v tunelu Petra Fogla
Obchodní pasáž / ulice / v tunelu Andrey Kubné
a Sportovní centrum v tunelu Radovana Vacíka.

Přejeme hodně štěstí.

neděle 30. května 2010

Závěrečná prezentace

Díky o týden kratšímu semestru jsme museli zrychlit v závěru tempo. Naštěstí se vše podařilo dokončit včas. Výstava v našem atelieru, který najdete v budově Rektorátu ČVUT, trvá až do konce příštího týdne. K vidění je kromě plachet také třináct úchvatně se vznášejících modelů.

neděle 18. dubna 2010

Analýzy a rozbory

I když už je větší část semestru za námi, jsou analýzy, informace a rozbory, kterým se studenti věnovali na začátku, stále důležitou součástí "krystalizace" výsledných projektů. Ukazuje se totiž, že jak samotná lokalita, tak práce s podzemím přinášejí tolik specifických problémů, že nelze vařit z vody a ze zaběhlých klišé.
Přehledná mapa zařízení pro sport v okolí Žižkova a Karlína Radovana Vacíka.

Razance změn, které jednotliví studenti navrhují, se pohybuje od drobných úprav k naprosto novým, nečekaným funkcím a prostorům. Každý projekt přináší alternativu k současnému neuspokojivému stavu. Odevzdání a výstava prací proběhne zhruba za měsíc.
Jedna z prvních skic Anny Vohlídalové naznačuje, že i nepatrný zásah může přinést razantní změnu.

čtvrtek 18. února 2010

První analýzy letošního zadání

Semestr byl jako obvykle zahájen v rychlém tempu. Několik analýz, které prověřují například urbanistické, demografické, dopravní nebo prostorové vazby, se dokonce podařilo umístit na YouTube. Zjistili jsme, že tunel používá (alespoň v tuto roční dobu) tisíc až dva tisíce lidí za den.

pondělí 8. února 2010

Zadání pro letní semestr 2010

I v letním semestru budeme prověřovat architekturu v "extrémní" lokalitě pod vrchem Vítkovem.
Nabízí se řada využití, jejichž konkrétní podoba bude vycházet z důkladných analýz a bude se opírat o současné technologie. Zadání lze stáhnout zde.

pondělí 1. února 2010

Závěrečné odevzdání

V druhé polovině ledna proběhlo závěrečné odevzdání, obhajoba a hodnocení projektů. Kromě tradičního pohledu na kvalitu projektů byly jednotlivé práce hodnoceny i z hlediska ekonomické návratnosti. Tento jednoduchý propočet sloužil jako hrubé vodítko reálnosti celého nápadu. Nejlepší typy budov (z hlediska návratnosti investice) se pohybovaly v řádech několika let a ty nejhorší (galerie a archivy) by byly bez dotací neustále prodělečné.
Náhledy jednotlivých projektů i záběry z virtuální reality se podařilo Františkovi sestříhat do krátkého videa, které naleznete na http://www.youtube.com/watch?v=tamH6m4v9T4.